Logeren waar je je thuis voelt!
Voor mantelzorgers die gebruik maken van een respijtarrangement bieden wij tijdelijke opvang en logies in één van onze appartementen.
Investeer maatschappelijk
We hebben uw hulp nodig! Investeer in de vernieuwing van kleinschalig wonen voor mensen met dementie. Fiscaal aantrekkelijk.
Weg met medicatie
VillaKeizersKroon bouwt gedragsbeïnvloedende medicatie van nieuwe bewoners af.
Inschrijven of direct aanmelden
VillaKeizersKroon. 'Warm, liefdevol en veilig onderdak'
Mensen met geheugenproblemen - dementie kunnen bij ons hun leven op een zo gewoon mogelijke manier blijven voortzetten. In een kleinschalig, huiselijke omgeving in zo groot mogelijke vrijheid. Wij bieden een zorgend vangnet en ruimte voor mogen zijn als je bént. Liefde laat leven!